URBAN CLIMATE ARCHITECTS staat voor een toekomst waar iedereen gezond en veilig kan wonen, werken en spelen. We scheppen een podium waarin jong, oud, rijk en arm een kwalitatief leven op kan bouwen.

Om dit te bereiken, geven we vorm aan verstedelijking, op een verantwoorde manier. We intensiveren de stad en daarmee ontlasten we de natuur. Zo laten we de natuur in haar waarde en creëren we kansen binnen de bestaande stadsgrenzen.

We zetten in op de principes van de circulaire en inclusieve samenleving. Niet alleen op gebied van materialen en producten die we toepassen, maar ook met onze kijk op de wereld en het creëren van een gelijk speelveld. Hier maken we stappen, om er samen iets moois van te maken voor iedereen: gezond, toekomstbestendig, flexibel, klimaatadaptief en circulair.

Waar mogelijk, ontwerpen we in hout, om de belastende effecten van beton en staal op het milieu terug te dringen. Hout is hernieuwbaar, fungeert als een opslagmedium voor CO¬2 en kan makkelijk hergebruikt worden.
Wij ontwerpen altijd vanuit de kwaliteit. Dit gaat gepaard met gevoel voor de menselijke maat, voor verhouding en oog voor detail. Zo ontstaat een sociale, zachte duurzaamheid, een die verder gaat dan de getallen en de grafieken.

 

De Woldringlocatie, Groningen

Herontwikkeling stationsgebied Nieuwegein (Weverstede)

Herontwikkeling Plesmanlaan 100, Leiden Herontwikkeling Zoeterpark, Zoetermeer

Urban Climate Architects
www.ucarchitects.com

UCA Delft:
Spoorsingel 23
2613 BE Delft
Tel: 085-273 54 11
UCA Groningen:
Poelestraat 44
9712 KC Groningen
Tel: 085-273 54 11