Wanneer worden we benaderd?
De wereld om ons heen verandert doorlopend. Op momenten waarop een verandering gaande of nodig is, worden wij benaderd. Een organisatie groeit, krimpt of gaat op een andere manier werken. Een gebouw kent leegstand of huidige, toekomstige huurders stellen andere eisen aan het gebouw van hun keuze.

Wat doen we?
De oplossing bestaat uit vaak uit een combinatie van organisatorische-, gedrags-, functionele en ruimtelijke vraagstukken. Het ontrafelen, structureren en het omzetten in heldere en aantrekkelijke ontwerpen is onze passie.
Onze teams werken aan nieuwe gebouwen, rijksmonumenten renovaties, revitalisaties, en herinrichtingen van bestaande gebouwen op alle schaalniveaus’s.

Duurzaamheid:
Gezonde gebouwen dragen bij aan trots, verbondenheid, eigenaarschap en vitaliteit bij gebruikers. Het is bewezen dat dit belangrijke bouwstenen zijn bij de ontwikkeling van aantrekkelijke, slimme, toekomstgerichte, vitale, innovatieve organisaties en community ‘s. In ons werk verbeteren we de energieprestatie van een gebouw. We passen materialen toe waarbij schaarste van grondstoffen, en schadelijke emissies van het materiaal worden meegewogen. Hergebruik, ontwerpen op basis van circulaire principes en duurzaam gebruik/onderhoud zijn basisprincipes van onze ontwerptaal.

Voor wie werken ?
Onze opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, eigenaren van gebouwen en eindgebruikers.


Hollandse Nieuwe architecture & interiors
Papaverweg 48
1032 KJ AMSTERDAM

+31 (0)20 63 64 950
info@hollandse-nieuwe.com
www.hollandse-nieuwe.com