Van Bergen Kolpa Architecten ontwerpt in het centrum van Rotterdam De Maasbode. Een zeventig meter hoge toren, speciaal voor gezinnen met kinderen.

Gezinnen willen graag in de stad wonen, maar zijn ook op zoek naar een sociale context waar hun kinderen in kunnen opgroeien. De Maasbode is een sociaal ontwerp. Vanuit de scenografie van het gezin en de schaalgrote van een woonstraat is een toren ontstaan waar het gezinsleven kan gedijen.

Op de schaal van de toren is de entreestraat de eerste sociale laag. Bewoners komen op de fiets of te voet binnen in een veilige straat waar kinderen kunnen spelen. De tweede sociale laag is de woonstraat. Elf gezinnen passeren elkaar dagelijks op weg naar huis. Aan de straat staan drie-laagse woningen zoals ze ook in de buitenwijk staan. De derde sociale laag is de gezinswoning zelf. Een type woning waarin een natuurlijk scheiding aanwezig is van collectieve ruimte naar privé vertrekken.

Aan de achterkant van de woning bevinden zich de terrassen die worden verbonden via een achterpad. Kinderen kunnen altijd via de informele achterzijden van huis naar huis lopen. En een avondwandeling rond de toren leidt tot een stadse wandeling die zijn gelijke niet kent.

 

Van Bergen Kolpa Architecten
Wijnstraat 96-B
3011 TR Rotterdam
The Netherlands

T. +31 (0)10 4782266
E. post@vanbergenkolpa.nl